دلایل دیپورت از ترکیه

دلایل دیپورت از ترکیه

دلایل دیپورت از ترکیه

علتهای دیپورت شدن از ترکیه

اگر شما مقیم ترکیه یا حتی گردشگر هستید اما به دلایلی قوانین امنیتی و اقامتی این کشور را رعایت نکرده اید ، ممکن است شما دیپورت یا اخراج شوید که این امر می تواند دائمی یا موقت باشد.

دلایل اخراج می تواند گزینه های زیر باشد:

  • عدم پرداخت جریمه اقامت غیرقانونی بیش از مدت زمان ویزای ترکیه یا اجازه اقامت ترکیه
  • محکومیت در دادگاه
  • فحشا و یا ایجاد آسیب های اجتماعی
  • کار غیرقانونی یا ناتوانی مالی در مدیریت زندگی

اگر کسی از ترکیه دیپورت شده و میخواهد ممنوع الورودی به ترکیه  را باطل کند باید به کنسولگری ترکیه در ایران مراجعه کرده و تقاضای ویزای تحصیلی  یا ویزای کاری کرده یا شخص حقیقی – حقوقی ترک فرد مورد نظر راضمانت کرده و برایش دعوتنامه ارسال نماید ، که در صورت قبولی پس از پرداخت جریمه میتواند وارد ترکیه شود.

مدت زمان دیپورت موقت میتواند از 3 تا 5 سال متغیر باشد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه