ترجمه مدارک برای مهاجرت به ترکیه

ترجمه مدارک برای مهاجرت به ترکیه

ترجمه مدارک برای مهاجرت به ترکیه

ترجمه مدارک برای مهاجرت به ترکیه

اگر تصمیم به مهاجرت به ترکیه یا اقامت در ترکیه ، کار ، تحصیل یا زندگی در ترکیه را دارید ، عاقلانه است که اسناد خود را به زبان ترکی ترجمه کنید . این مدارک ممکن است برای کار ، اقامت ، تحصیل و حتی گواهینامه رانندگی مفید باشد و  شما نیاز به ترجمه آنها داشته باشید.

قطعاً ، ترجمه اسناد به انگلیسی برای مهاجرت به ترکیه کارایی نخواهد داشت ، بنابراین به آژانس رسمی ترجمه ترکی در ایران مراجعه کنید.

اگر می خواهید اسناد را در ایران ترجمه کنید ، این اسناد به دو طریق ترجمه می شوند:

  • ترجمه رسمی با مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه ایران (برای دیپلم رسمی و معتبر ، شناسنامه و اوراق بانکی)
  • ترجمه غیر رسمی که فقط مهر دفاتر ترجمه خواهد کرد (برای گواهینامه های کلاس زبان و گواهینامه های هنری)

ترجمه اسناد دانشگاهی رسمی و معتبر مانند دیپلم یا سوابق کاری یا هر نوع دیپلم و پایان نامه معتبر که توسط وزارت علوم یا سازمان فنی حرفه ای ایران تأیید شده باشد ، پس از ترجمه باید توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مهر شود.

مدارک تحصیلی قبل از فارغ التحصیلی (دیپلم) باید توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مهر و تمبر شود و پس از ترجمه باید توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مهر شود.

مدارک شناسایی مانند شناسنامه ،  کارت ملی و پایان خدمت و غیره باید پس از ترجمه توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مهر شود.

کلیه اسنادی که بطور رسمی در ایران ترجمه می شوند باید توسط سفارت ترکیه در ایران مهر  شود.

اگر می خواهید مدارک خود را در ترکیه ترجمه کنید ، باید به دفاتر اسناد رسمی (نوتر) که دارای  یک مترجم فارسی است ، بروید و پس از ترجمه ، مهر نوتر را در پای ترجمه اسناد خود دریافت کنید.

بعضی اوقات ممکن است تأیید ترجمه توسط سفارت ایران لازم باشد ،(گواهی نامه رانندگی) در این صورت مراجعه به سفارت و تأیید سند ، ضروری می باشد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه