جهت های جغرافیایی در زبان ترکی استانبولی

این‌ها جهت‌های اصلی جغرافیایی در زبان ترکی استانبولی هستند:

  • Batı: غرب
  • Doğu: شرق
  • Kuzey: شمال
  • Güney: جنوب
  • Güneybatı: جنوب غربی (یا جنوب غرب)
  • Kuzeybatı: شمال غربی (یا شمال غرب)
  • Güneydoğu: جنوب شرقی (یا جنوب شرق)
  • Kuzeydoğu: شمال شرقی (یا شمال شرق)

نکته: در زبان ترکی استانبولی، برای بیان جهت‌ها از پسوند “-lı” یا “-li” استفاده می‌شود که به معنی “دارای” یا “وابسته به” است. به عنوان مثال، “güneyli” به معنی “جنوبی” (وابسته به جنوب) است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه