جهت های جغرافیایی در زبان ترکی استانبولی

جهت های جغرافیایی در زبان ترکی استانبولی

Batı – غرب

Doğu – شرق

Kuzey – شمال

Güney – جنوب

Güneybatı – جنوب غرب

Kuzeybatı – شمال غرب

Güneydoğu – جنوب شرق

Kuzeydoğu – شمال شرق

  موسسه فرهنگی یونس امره ترکیه کتابهای آموزش زبان ترکی را در اینترنت ارائه کرد

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
Price Range From To
Other Features