فاصله بین شهرهای ترکیه – وان با دیگر شهرهای ترکیه

شهرهای ترکیه از هم چند کیلومتر فاصله دارند 

 

شهرهای ترکیه از هم چند کیلومتر فاصله دارند

سفر زمینی به ترکیه 

یکی از اطلاعاتی که در سفرهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد ، اطلاعات مربوط به شهرهای مهم  و فاصله بین این شهرها است.

فاصله آنکارا تا دیگر شهرهای ترکیه

 شهری جدید ، بزرگ و پیشرفته که بیشتر مراکز سیاسی ، فرهنگی ، دولتی و تجاری ترکیه را در خود جای داده است، آنکارا پایتخت ترکیه است.

استانبول آنکارا ماردین قونیه ازمیر آدانا دنیزلی ارزروم
آنتالیا ۴۸۱ کیلومتر ۳۸۴ کیلومتر ۸۹۲ کیلومتر ۱۹۱ کیلومتر ۳۵۵ کیلومتر ۴۱۲ کیلومتر ۱۷۲ کیلومتر ۹۸۰ کیلومتر

فاصله استانبول تا شهرهای دیگر ترکیه

فاصله استانبول تا آنکارا

آنکارا آنتالیا ماردین قونیه ازمیر آدانا دنیزلی ارزروم
استانبول ۳۵۲ کیلومتر ۴۸۱ کیلومتر ۱۰۹۶ کیلومتر ۴۶۳ کیلومتر ۳۲۸ کیلومتر ۷۰۹ کیلومتر ۳۶۰ کیلومتر ۱۰۴۹ کیلومتر

فاصله وان تا استانبول 1615 کیلومتر

فاصله ازمیر تا دیگر شهرهای ترکیه

فاصله استانبول تا ازمیر

استانبول آنکارا آنتالیا ماردین قونیه آدانا دنیزلی ارزروم
ازمیر ۳۲۸ کیلومتر ۵۲۰ کیلومتر ۳۵۵ کیلومتر ۱۱۹۹ کیلومتر ۴۷۱ کیلومتر ۷۳۷ کیلومتر ۱۸۵ کیلومتر ۱۲۲۹ کیلومتر
  اطلاعات عمومی کشور ترکیه

فاصله دنیزلی تا شهرهای دیگر

استانبول آنکارا آنتالیا ماردین قونیه ازمیر آدانا ارزروم
دنیزلی ۳۶۰ کیلومتر ۴۰۴ کیلومتر ۱۷۲ کیلومتر ۱۰۲۸ کیلومتر ۲۹۹ کیلومتر ۱۸۵ کیلومتر ۵۵۸ کیلومتر ۱۰۸۱ کیلومتر

 

قونیه تا شهرهای دیگر ترکیه چقدر فاصله دارد؟

 

استانبول آنکارا آنتالیا ماردین ازمیر آدانا دنیزلی ارزروم
قونیه ۴۶۳ کیلومتر ۲۳۰ کیلومتر ۱۹۱ کیلومتر ۷۳۰ کیلومتر ۴۷۱ کیلومتر ۲۶۹ کیلومتر ۲۹۹ کیلومتر ۷۹۴ کیلومتر

 

 

نوشته بعدی

قهوه ترک

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه