پیش شماره های تلفن های همراه در ترکیه | کد موبایل کشور ترکیه

پیش شماره های تلفن های همراه در ترکیه | کد موبایل کشور ترکیه

پیش شماره های تلفن های همراه در ترکیه

پیش شمارهشرکت موردنظر
530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,561Turkcell
540,541,542,543,544,545,546,547,548,549Vodafone
500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559Turk Telekom
54285, 54286, 54287, 54288KKTC Telsim
53383, 53384, 53385, 53386, 53387Kuzey Kıbrıs Turkcell

پیش شماره ترکیه یا کد کشور ترکیه برای تماس از ایران و یا خارج ترکیه ۰۰۹۰ میباشد

نمونه شماره موبایل ترکیه :

۰۰۹۰۵۳۱۷۳۳۸۲۵۰

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه