فرهنگ آپارتمان نشینی در ترکیه

فرهنگ آپارتمان نشینی در ترکیه

مانند سایر نقاط جهان در ترکیه نیز  فرهنگ ویژه ای برای زندگی در آپارتمان ها و برج های چند طبقه وجود دارد. اگر یکی از این ساکنان هستید یا قرار است یکی از آنها باشید ، این نوشته را از دست ندهید.

آپارتمان نشینی در ترکیه

نکته مهم در زندگی آپارتمانی  در ترکیه این است که در برج ها و مجتمع ها ، ساکنان در تماس مستقیم با یکدیگر نیستند و با مراجعه به مدیریت ، مشکلات را برطرف می کنند . بنابراین ، اگر یک مجموعه ساکت و آرام باشد ، درصد زیادی از این آرامش به دلیل مدیریت خوب است.

  1. معمولاً پارتیها و مهمانی ها باید قبل از ساعت 12 شب تمام شوند ، در غیر این صورت همسایگان حق اعتراض دارند و حتی می توانند با پلیس تماس بگیرند.
  2. اگر حیوان خانگی دارید باید از قبل با دفتر مجتمع هماهنگی کنید و قوانین مربوط به آنها را بدانید.
  3. توصیه نمی شود کفش های بیرون از خانه را در سینه ها و برجها قرار دهید و معمولاً تذکر داده می شود.
  4. در مجتمع ها ، ساکنان مجاز به استفاده از فضاهای عمومی مانند راهروها و پله ها نیستند. این بدان معنی است که شما نمی توانید یک دوچرخه یا جاکفشی را در پله ها و راهروها قرار دهید.
  5. در بسیاری از برجها ، ساکنان مجاز به آویزان کردن لباس در خارج از پنجره و فضای بالکن نیستند.
  6. وجود میز و صندلی و به ویژه در بهار و تابستان ، گذراندن وقت بیشتر در بالکن در ترکیه امری عادی است.
  7. عدم پرداخت به موقع هزینه و شارژ می تواند باعث قطع آب ، برق و گاز شود.
  8. در بیشتر مجتمع ها ، منقل های کباب و قلیان حتی در بالکن ممنوع است.

توجه داشته باشید که این  قوانین برای زندگی در مجتمع ها و شهرک ها است. در یک آپارتمان معمولی ، این قوانین اعمال نمی شوند ، یا ممکن است برخی از مجتمع ها قوانین دیگری نیز داشته باشند.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه