شرایط وراثت در مورد اشخاص خارجی در ترکیه

شرایط وراثت در مورد اشخاص خارجی در ترکیه

راثت و مسائل مرتبط با آن برای اشخاص خارجی در ترکیه ممکن است با توجه به قوانین متفاوت و متغیر در سطح بین المللی برای هر کشوری متفاوت باشد. در این مقاله به شرایط وراثت در مورد اشخاص خارجی در ترکیه پرداخته می‌شود.

ترکیه، یک کشور با سابقه قدیمی در حوزه حقوق وراثت و قوانین آن است. در ترکیه، وراثت بر اساس قوانین مدنی تعریف شده است و به این معنی است که هر شخص باید برای وراثت خود، به صورت قانونی مستندات لازم را تهیه کند. در این مقاله، به شرایط وراثت برای اشخاص خارجی در ترکیه، شامل تعریف وراثت، مراحل وراثت، حقوق وراثت و دیگر مسائل مرتبط با آن پرداخته خواهد شد.

تعریف وراثت در ترکیه وراثت به معنی ترکیبی از اموال، دارایی‌ها و حقوقی است که پس از فوت یک شخص به دیگری منتقل می‌شود. هر شخصی که در ترکیه زندگی می‌کند، از قوانین وراثت در ترکیه برخوردار است. همچنین، شرایط وراثت برای اشخاص خارجی نیز بر اساس قوانین و مقررات کشور مورد نظر تعیین می‌شود.

شرایط وراثت در مورد اشخاص خارجی در ترکیه

به طور کلی شرایط ارثی در ترکیه پس از درگذشت یک شهروند غیر ترک به شرح زیرمی باشد.

نحوه انتقال اموال غیرمنقول وراثت ، بررسی امکان تأیید وصیت و ضرورت اخذ گواهی وراثت ، همه براساس قوانین و رأی دادگاه انجام می شود.

در نکته اول باید توجه داشت که شرایط وراثت در ترکیه برای مهاجران در این کشور مبتنی بر اصل متقابل است.

ممکن است بپرسید ، این اصل به چه معنی است؟

در پاسخ به سؤالات باید توجه داشت كه این قانون مشابه قوانین ارث در ایران است . این بدان معناست که این ملک متعلق به همسر و فرزندان مالک است.

نکته‌ی بعدی که میخواهیم در مورد آن صحبت کنیم ، تایید یا عدم تایید وصیت نامه یا حکم وراثت مربوط به یک کشور خارجی در دادگاه های ترکیه است.

در پاسخ باید گفت که صلاحیت انحصاری املاک غیر منقول در دادگاههای ترکیه واگذار خواهد شد.

به همین سبب ، تایید حکم وراثت بر اساس قوانین کشور بیگانه که از نهاد و یا دادگاه گرفته شده باشد، در مورد انتقال اموال غیر منقول امکان پذیر نیست!

این بدین معناست که گواهی وراثت نه قابل تایید برای انتقال اموال غیر منقول ، مربوط به اختیارات انحصاری دادگاه های ترکیه است نه صلاحیت حکم نهایی دادگاه را دارد!

به طور خلاصه میتوان عنوان کرد که گواهی وراثت اخذ شده از کشور خارجی و یا وصیت نامه ی تنظیم شده بر اساس قوانین کشور خارجی ، برای انتقال اموال غیر منقول از طریق وراثت در ترکیه کافی نیست و باید حکم وراثت طبق قوانین و حقوق کشور ترکیه اخذ شود.

در مورد میراث باید اظهار کرد که تابع حقوق ملی فرد فوت شده است و انتقال اموال غیر منقول بر اساس قوانین کشور ترکیه صورت میگیرد.

قوانین اکتساب و تقسیم میراث ، تابع قوانین کشوری است که دارایی فرد فوت شده در آن قرار گرفته است.

مراحل انتقال اموال غیر منقول

در گام نخست باید از دادگاه ها یا اداره جمعیت کشوری که شهروند آن هستید، سند و یا مدرکی که اثبات کند با فرد فوت شده نسبت ژنتیکی دارید، تهیه نمایید.

سپس باید طلب حکم وراثت مربوط به اموال غیر منقول را با مراجعه به دادگاه حقوق صلح انجام دهید.

در ادامه پس از دریافت حکم وراثت ، با حضور در اداره ثبت اسناد ، مراحل لازم و تکمیل پروسه انجام گیرد.

نحوه ی انتقال سند

انتقال سند در کشور ترکیه چگونه صورت می‌گیرد؟ بر طبق قوانین ارث در کشور ترکیه با انتقال املاک برای تمامی افراد با ملیت ترک و همچنین اتباع خارجی سند رسمی و دولتی صادر می شود.

این امر بدین معنا است که داشتن سند نشان دهنده ی مالکیت تمام و کمال شما است زیرا این مالکیت به طور مستقیم از دولت ترکیه به شما داده شده است.

هم چنین بر طبق قوانین این کشور، تنها فرد مالک اجازه و امکان نقل و انتقال سند را دارد . در صورت تمایل به انتقال سند ، مالک و یا وکیل قانونی او می بایست درخواست خود مبنی بر ارائه اقدامات مقدماتی انتقال سند را پیش از انجام هرگونه عقدی در سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه کند.

در صورت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر، انتقال سند با تاخیر مواجه خواهد شد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه