ترامواهای قدیمی در منطقه کوردون ازمیر شروع به فعالیت کردند

 شهرداری ازمیر در حال اجرای پروژه ای برای راه اندازی خط تراموا قدیمی “بین پل بندر آلسانکاک و میدان جمهوری” با الهام از تراموا های برقی است که از سال 1928 در ازمیر فعالیت می کنند.

شهرداری ازمیر ، به منظور توسعه شبکه سیستم ریلی شهری خود ، زیرساخت های لازم را برای تحقق پروژه قدیمی تراموا در کوردون انجام داد. در همین راستا ، این تراموا به منظور جلوگیری از آسیب دیدن پارچه ناحیه کوردون و محافظت از فضای سبز آن ، از چرخ های لاستیکی ساخته شده و با باتری کار خواهد کرد که در یک مسیر خاکی 1660 متری بین میدان جمهوری و پل های بندر آلسانجاک در مسیر ساحلی تردد خواهد کرد . تراموا از 9 سپتامبر مصادف با 98 سالگرد آزادی ازمیر کار خود را آغاز کرد.

ترامواهای قدیمی در منطقه کوردون ازمیر شروع به فعالیت کردند
ترامواهای قدیمی در منطقه کوردون ازمیر شروع به فعالیت کردند

تردد بصورت رفت و برگشت

دو تراموا قدیمی با ظرفیت نشستن 28 نفر و متشکل از یک واگن با کابین راننده در جلو و عقب واگن به عقب و جلو حرکت می کنند. از این رو ، دیگر نیازی به فضای بیشتری برای دور زدن یا انتقال خط برای بازگشت نخواهد بود. همچنین ، مسافران می توانند با تراموا در 4 ایستگاه: میدان جمهوری ، میدان گون دوعدو ، اسکله آلسانجاک و بندر آلسانجاک حرکت کنند. از سه نفوذپذیری موجود ، فقط دو مورد استفاده می شود ، یک سوم حفظ می شود. رنگ تراموا قدیمی ازمیر سبز است و براساس رنگ ترامواهایی است که در دهه 1900 در این شهر فعالیت می کردند.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه