انواع مشاغل در زبان ترکی

aşçı : آشپز

asker : سرباز

avukat : وکیل

bahçıvan : باغبان

bakkal : بقال

berber=kuaför : آرایشگر

doktor : دکتر

diş hekimi : دندانپزشک

hemşire : پرستار

eczacı : داروساز

ev hanımı : خانه دار

emlakçı : بنگاه دار

fırıncı : نانوا

garson : گارسون

  • itfayeci : آتشنشان

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه