کلمات مربوط به کشاورزی در ترکی استانبولی

آموزش ترکی استانبولی

کلمات مربوط به کشاورزی در ترکی استانبولی

ڪلمات مربوط به کشاورزی 🇹🇷👇

• Tohumlar [تُحوملار]

دانه ها

🍇 Meyveler [مِیوه لَر]

میوه ها

👨‍🌾 Kırsal [کِرسال]

روستایی

🍖 Besinler [بِسین لِر]

مواد مغذی

🌀 Genetik [جِنِتیک]

ژنتیک

🐣 Yavrulamak [یاورولاماک]

تولیدمثل کردن

⬜️ Çevre [چِوره]

محیط

⚒ Araç Gereç [آراچ گِرِچ]

تجهیزات

♨️ Atık [آتیک]

زباله

🌾 Buğday [بوعدای]

گندم

  کارهای روزانه در ترکی استانبولی

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه