کلمات مربوط به ازدواج در زبان ترکی استانبولی

کلمات مربوط به ازدواج در زبان ترکی استانبولی

Nişanlı – نامزد

Kız istemeye gitmek – خواستگاری رفتن

Gelin – عروس

Damat – داماد

Evlenmek – ازدواج کردن

Evli – متاهل

Bekar – مجرد

  نحوه ثبت کد HES بر روی استانبول کارت

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه