کلمات فوتبالی در زبان ترکی

کلمات فوتبالی :

hakem – داور

Yardımcı hakem / yan hakem – کمک داور

kale – دروازه

kaleci – دروازه بان

saha – زمین (میدان)

Teknik direktör – سرمربی

Kafa vuruşu – ضربه سر

taraftar – طرفدار

Futbolcu – بازیکن فوتبال

top – توپ

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه