معروف ترین و جذاب ترین اسم های پسرانه ترکی | اسامی پسر ترکی استانبولی با معنی

معروف ترین و جذاب ترین اسم های پسرانه ترکی | اسامی پسر ترکی استانبولی با معنی

اسم های پسرانه ترکی یکی از محبوب ترین اسم ها میباشد که اغلب مردم جهان این نام ها را برای پسران خود انتخاب میکنند

اسامی پسر ترکی استانبولی با معنی آنها

اسم پسر ترکی که با ”الف” شروع میشود

افشار = دست تند

آجون = جهان

آکا = بزرگ

آکای = ماه درخشان

آکجان = روح تمیز

آکین = حمله جنگی

آکسان = تمیز

آکتان = صبح روشن

آلکان = خون قرمز

آلکین = شجاع و جسور

آلپر اسلان = قهرمان

آلپای = شجاع

آلپ دمیر = قوی مانند آهن

آلپر = پسر شجاع و قوی

آرال = نام دریاچه ای در آسیا – رشته کوه

آراس = نام رود ارس

آرمان = صادق

آرکوت = مرتب و دارای قلبی تمیز

آتالای = بزرگ خاندان

ایاز = سرما در شبی مهتابی و بدون ابر

آیبرک = مانند ماه زیبا

آیتون = ماه شب

ادنان = مرد برتر

اگمن = مدیرو فرمانروا

اگه = دریای اژه

امره = دوست صمیمی

انگین = شجاع – کرانه دریا

اردم = تقوا

ارکوت = شجاع و قدرتمند

ارول = شجاع باش

افه = شجاع و پیروز

امره ( عمره ) = عاشق

ارتورل = قلب نترس

اونور = افتخار

اسم پسر ترکی که با ”ب” شروع میشود

بهادر = شجاع

باران = قوی

باران آلپ = قوی و جسور

بارین = قدرت

باریش= صلح و دوستی

بارکین = گردشگر

باشاران = موفق و پیروز

باتیهان = سلطان غرب

بایبرا = ثروتمند و مانند طوفان

بحیر = رود

برهان = نترس

برکای = مانند ماه و قوی

برکان = گذشته ی نیکو

بیرانت = قسم

بیر کان = هم خون

بلات = آهن

بران = باد تند

بولوت = ابر

بوراک = نام اسبی که حضرت محمد در معراج سوار بر آن شد

بورهان = سند

بدیر = ماه کامل

بهلول = دست و دلباز

بولنت = متعالی

اسم پسر ترکی که با ”پ ” شروع میشود

پکشان = مفتخر

پارکر = ماه سفید

پلات = آهن

پیراز = متعالی

پزان = صمیمی

اسم پسر ترکی که با ”ت” شروع میشود

تحسین = محترم

تکدیر = تقدیر

تامای = ماه کامل

تایجان = جان عزیز

تایفون = طوفات شدید در اقیانوس

تایفور = پرنده کوچک

تکین دا = کوه برکت

تنگیز = دریای خروشان

توکای = ماه کامل

تک تاش = مانند سنگ

تلگا = لباس جنگی آهنین

ترکان = وزیر

اسم پسر ترکی که با ”ج” شروع میشود

جان = روح

جانر = دوست داشتنی

جانکات = عزیز خانواده

جان تکین = شاهزاده

جانپلات = قوی و آهن مانند

جشکو = هیجان زده

جم = پادشاه

جودت = بدون عیب

جهانگیر = صاحب نیمی از جهان

جیوان = جوان

جونیت = سرباز جوان

اسم پسر ترکی که با ”چ” شروع میشود

چا آتای = نام پسر جنگیز خان

چلیک = آهن

چتین= سخت و دست نیافتنی

چینار = درخت چنار

اسم پسر ترکی که با ”د” شروع میشود

دمیر آی = ماه آهنی

دمیر = آهن

دینچر = نترس

دوعا = طبیعت

دوعان = شاهین

دوعو = طلوع خورشید

دروک = خون تمیز

اسم پسر ترکی که با ”ر” شروع میشود

رشیت = امین

رها = صمیمی

رعفت = مرحمت

رجب = مبارک

رشات = راه حقیقی

ریفات = متعالی

رمیز = راز دار

اسم پسر ترکی که با ”ز” شروع میشود

زاهد = تقوا

زاهیر = ستاره درخشان

زمهریر = زمستان سخت

زراک = آبی روشن

اسم پسر ترکی که با ”سین” شروع میشود

سلمان = آزاد

سرپ = استوار

ساواش = جنگجو

سلچوک = مانند سیل

سردار = مراقب سرباز ها

سینان = دانشمند

سیفی = سرباز

سونر = پایان دهنده

اسم پسر ترکی که با ”شین” شروع میشود

شرف = متعالی و بالا مرتبه

شوکت = بزرگی و افتخار

شنول = شادی

شافاک = نور قبل از طلوع خورشید

شاهین آلپ = شاهین شجاع – پرندی جنگ جو

شهاب = آتش

اسم پسر ترکی که با ”ف” شروع میشود

فاتیح = پیروز

فردی = تک

فریت = بی مانند

فیرات = نام رود فرات

فورکان = خوب و بد

فاریس = شجاع

فروک = کسی که حق و باطل را از هم جدا میکند

فرهان = دوست داشتنی

فرمان = دستور

فووات = قلب

یندهآیندهآ

اسم پسر ترکی که با ”ک” شروع میشود

کانات = بال پرواز

کاران = سیاه رنگ

کسکین = جدی

کایی هان = مرد قوی و سلطه گر

کرکماز = نترس

کورای = ماه قرمز

کوتای = ماه مقدس

کوزی = شمال

کدیر = قدرت

کرم = اصالت

اسم پسر ترکی که با ”گ” شروع میشود

گدیز = دریاچه

گنچ = جوان

گوکای = ماه آبی

گوک دنیز = دریای آبی

گرکم = متعالی و شکوهمند

گولتکین = تک گل

گونای = روز و شب

اسم پسر ترکی که با ”ل” شروع میشود

لاچین = نام نوعی از پرنده شاهین

لونت = دنیا

اسم پسر ترکی که با ”م” شروع میشود

مرت = جسور

مستان = عاشق پیشه

متین = موقر

میراچ = معراج

میتات = ستایش

محتار = انتخاب شده

 

اسم پسر ترکی که با ”ن” شروع میشود

نبی = خبر رسان

نامدار = مشهور

نجمی = ستاره

نجدات = قهرمان

اسم پسر ترکی که با ”و” شروع میشود

واهان = سپر

وحدت = تک

وارول = ثروتمند

ودات = عشق

وفا = صمیمیت

وفیک = رفیق

وولکان = آتشفشن

وورگون = عاشق پیشه

 

اسم پسر ترکی که با ”ه” شروع میشود

هاکان = در زمان های قدیم نام و عنوان داده شده به حاکمان ترکیه

هاکان = حکومت ترک

هلیل = دوست

هاشم = حرمت

هورشید = خورشید

همایون = مبارک

اسم پسر ترکی که با ”ی” شروع میشود

یاییز =شجاع

یالیم = شعله

یالینای = شبی با آسمانی صاف و پر ستاره

یامان = نترس – جسور – خشمگین

یاسر = ثروتمند

یاووز = خوش اخلاق

یل تکین = تک و واحد

یتکین = پر مهارت

ییادیرای = ماه پر نور

ییلماز = شکست ناپذیر

ییت جان = قوی و پر مرحمت

یوسوف (یوسف ) = خوش اخلاق

یوشا = نام پیغمبر

اسم پسرانه ترکی استانبولی

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه