رقص های محلی ترکیه

رقص های محلی ترکیه


همان طور که می دانید ترکیه کشوری است که تاریخی غنی و فرهنگی بسیار گسترده دارد و رقص های محلی از عوامل مهم تشکیل فرهنگ این کشور هستند. در این پست به بررسی چند رقص محلی مشهور در ترکیه می پردازیم:

زیبک (Zeybek)
رقص مشهور زیبک از زمان های قدیم در مراسمات مختلف اجرا شده و محبوبیت خوبی بین مردم ترکیه دارد.

رقص زیبک که ریشه در قسمت آنادولوی غربی دارد خودش به چندین دسته بندی مختلف تقسیم می شود. در مشهورترین نوع زیبک که توسط یک یا چند نفر اجرا می شود رقاص دست های خود را کاملا باز می کند و یا یک زاویه خفیف در قسمت آرنجش ایجاد کرده و دست هایش را در ارتفاع شانه هایش قرار می دهد.

رقاص در این رقص با قدم های بزرگ و سنگین حرکت می کند و یکی از مشهورترین نشانه های این رقص خم شدن گاه گاه رقاص و تماس زانویش با زمین است. این نوع زیبک در ازمیر، آیدین، مانیسا، موعلا و … محبوبیت زیادی دارد. زیبکی که با قاشق انجام می گیرد، زیبک تکه (Teke) و نیز زیبک شکسته (Kırık Zeybek) انواع دیگر از زیبک هستند که در برخی مناطق دیگر نیز رواج دارند.

هورون (Horon)
هورون نام گروهی دیگر از رقص های سنتی و محلی است که در ترکیه مخصوصا در مناطق شرقی کارادنیز (Karadeniz) رواج دارد. این رقص را می توان در مناطق سامسون، اردو، گیرسون، ترابزون، ریزه، آرتوین و برخی مناطق دیگر نیز دید اما هورون نیز مانند زیبک است و ممکن است از منطقه ای به منطقه دیگر تغییراتی در نحوه انجام رقص وجود داشته باشد.

کلمه هورون نیز ریشه ای یونانی و ترکی دارد و به صورت کلی نوعی رقص است که در آن مجموعه از حرکات (معمولا به صورت گروهی) به صورت مکرر و نسبتا سریع انجام می پذیرند.

هالای‌ (Halay)
هالای نیز مانند هورون نام کلی گروهی از رقص ها است که در کل ترکیه می توان مشاهده کرد اما ریشه در مناطق آنادولوی شرقی و جنوب شرقی، آنادولوی میانی (Orta Anadolu)، کارادنیز میانی (Orta Karadeniz)، و نیز منطقه چوکورووا دارد و در همین مناطق نیز رواج بسیار بیشتری دارد.

هالای رقصی گروهی است و رقاص ها در این رقص با انگشت کوچک با بغل دستی خود وصل بوده و یک زنجیر تشکیل می دهند، سرگروه که اولین نفر این زنجیر است در دست خالی اش یک دستمال حمل می کند و معمولا این رقص با سرعت نسبتا کم شروع شده و سپس سرعتش بیشتر می شود.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه