دریاچه نمک توز گولو در مرکز فلات آناتولی

دریاچه نمک توز گولو در مرکز فلات آناتولی

دریاچه نمک

توز گولو یا همان به فارسی دریاچه نمک که در قسمت مرکزی ترکیه و در مرکز فلات آناتولی قرار دارد، پس از دریاچه وان بزرگترین پهنه آبی داخل ترکیه است.

این دریاچه در مرز سه استان کونیا (Konya)، آکسارای (Aksaray) و آنکارا (Ankara) یعنی در بخش نسبتا خشک و کم باران از آناتولی جای دارد.

این دریاچه ۴۰ درصد از نیاز نمک ترکیه را تامین می کند که عدد قابل توجهی می باشد. هیچ رودی وجود ندارد که آب را از این دریاچه بیرون ببرد و دریاچه نمک در حوضه ای بسته قرار گرفته است. آب های جاری که به این دریاچه وارد می شوند نیز رود هایی هستند که در فواصل گرم آبشان بسیار کم یا حتی کاملا خشک می شود و منابع تامین آب این دریاچه بسیار ضعیف است.


عمق آب در این دریاچه بسیار کم است به طوری که در فواصل گرم گردشگران و بازدیدکنندگان می توانند به راحتی در داخل آب راه بروند. عمق متوسط این دریاچه ۴۰ سانتی متر بوده و در ماه های پرباران مثل می تا ۱۱۰ سانتی متر ممکن است افزایش یابد. در ماه های گرم و مخصوصا در آگوست نیز وسعت بزرگی از این دریاچه خشک می شود.


یکی از مشکلات اصلی ترکیه کاهش مقدار گاز طبیعی دریافتی از روسیه و ایران در فواصل سرد سال است. به منظور غلبه بر این مشکل برنامه ریزی شده یک ذخیره گاه گاز طبیعی در داخل بلوک های نمک در زیر این دریاچه ساخته شود. در سلطان هانی (Sultan Hanı) در ۴۰ کیلومتری توز گولو نیز ۱۲ غار نمکی مصنوعی با ظرفیت گاز طبیعی ۱ میلیارد متر مکعب در حال ساخت است. در سال ۲۰۱۷ اولین گاز به تاسیسات توز گولو عرضه شده و عملیات ذخیره سازی آغاز شد.


یکی از عواملی که باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی به توز گولو شده است میزبانی گسترده این دریاچه از فلامینگو های مهاجر است و می توان گفت هر سال هزاران فلامینگو نیز در این دریاچه متولد می شوند. این دریاچه که با تنوع گیاهان بومی در میان مهم ترین تالاب های ترکیه نیز قرار دارد «بهشت پرندگان مهاجر» لقب داده شده است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه