جملات پرکاربرد در فرودگاه در ترکی استانبولی

جملات پرکاربرد در فرودگاه در ترکی استانبولی

Tehran’a Gitmek İstiyorum

میخواهم به تهران بروم

Pasaportunuz Lütfen 

پاسپورتتان لطفا

Buyurun, Bu Benim Pasaportum

بفرمایید این پاسپورت من

Çantanız Var Mi?

کیف همراه دارید؟

Evet Bu Benim Çantam

بله این کیف من است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه