تقويم تركيه

تقويم تركيه

ماه های ترکیه ⁣

⁣❄️ بازه زمانی ۱۰ دی تا ۱۰ بهمن‌⁣

✷ نام ماه میلادی: ژانویه‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Ocak (اُجاک)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: کانون آخر‌⁣

⁣☃️ بازه زمانی ۱۰ بهمن تا ۱۰ اسفند‌⁣

✷ نام ماه میلادی: فوریه‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Şubat (شوبات)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: شبات⁣

⁣⛈ بازه زمانی ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین‌⁣

✷ نام ماه میلادی: مارس‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Mart (مارت)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: آذار‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت‌⁣

✷ نام ماه میلادی: آپریل‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Nisan (نیسان)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: نیسان‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد‌⁣

✷ نام ماه میلادی: می‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Mayis (ماییس)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: آیار‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ خرداد تا ۱۰ تیر‌⁣

✷ نام ماه میلادی: ژوئن‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Haziran (حازیران)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: حزیران‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد‌⁣

✷ نام ماه میلادی: جولای‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Temmuz (تِموز)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: تِموز‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ مرداد تا ۱۰ شهریور‌⁣

✷ نام ماه میلادی: اوت‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Ağustos (آعوستوس)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: آب‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر‌⁣

✷ نام ماه میلادی: سپتامبر‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Eylül (ایلول)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: اِیلول‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان‌⁣

✷ نام ماه میلادی: اکتبر‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Ekim (اِکیم)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: تشرین اول‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ آبان تا ۱۰ آذر‌⁣

✷ نام ماه میلادی: نوامبر‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Kasim (کاسیم)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: تشرین آخر‌⁣

⁣? بازه زمانی ۱۰ آذر تا ۱۰ دی‌⁣

✷ نام ماه میلادی: دسامبر‌⁣

✷ نام ماه در ترکی استانبولی: Aralik (آرالیک)‌⁣

✷ نام ماه در زبان سریانی: کانون اول

 تقويم تركيه 

January(ژانويه) ➡️ Ocak (اوجاك)

February (فوريه) ➡️ Şubat(شوبات)

March (مارچ) ➡️ Mart(مارت)

April(آپريل) ➡️ Nisan(نيسان)

May(مي) ➡️ Mayıs(ماييس)

June(ژوئن) ➡️ Haziran(هزيران)

July(ژوئيه) ➡️ Temmuz(تموز)

August(آگوست) ➡️ Ağustos(آئوستوس)

September(سپتامبر) ➡️ Eylül(ايلول)

October(اكتبر) ➡️ Ekim(اِكيم)

November(نوامبر) ➡️
Kasım(كاسيم)

December(دسامبر) ➡️ Aralık(آراليك)

??تعطيلات ملي در تركيه

١ ژانويه (اوجاك) روز اول سال جديد
٢٣ آپريل (نيسان) روز كودك
١ مي (ماييس) روز كارگر
١٩ مي (ماييس) روز جوانان و ورزش
١٥ جولاي (تموز) سالگرد كودتاي نافرجام تركيه
٣٠ آگوست (آئوستوس) روز پيروزي
٢٩ اكتبر (اكيم) روز جمهوريت

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه