جزئیات تاپو یا سند ملک در ترکیه

سند ملک در ترکیه تاپو نامیده میشود که تمامی اطلاعات ملک در آن درج میشود.

برخلاف کشورهایی مانند امارات متحده عربی که سهم زمین به خریداران خارجی داده نمی شود ، در ترکیه سهم زمین به خریداران خارجی داده می شود و می توانید نسبت به خرید ملک در استانبول اقدام کنید.

از نظر قانونی ، هنگامی که Tapo به نام شما منتقل شده است ، مالک مطلق یک ملک هستید

١- آدرس دقیق ملک

٢- عکس بیومتریک مالک سند

٣- مشخصات کامل ثبتی مربوط به ملک در اداره اسناد و املاک ترکیه

٤- کاربری و مجوز ارائه شده در ارتباط با زمینی که ملک بر ان بنا شده

٥- مساحت کل زمین و سهم مالک از عرصه

٦- نوع مالکیت

٧- قیمت ملک بر حسب لیره ترکیه

٨- مشخصات فروشنده (مالک قبلی)

٩- مشخصات خریدار (مالک جدید)

١٠- آخرین تاریخ تغییر مالکیت

١١- شماره ثبت مالکیت قبلی

١٢- اطلاعات مربوط به ثبت مالکیت جدید

١٣- تاریخ تغییر مالکیت جدید

١٤- تاریخ ، مهر و امضای مدیر اداره ثبت اسناد

تاپو در دو رنگ قرمز و آبی است. اگر ملک بخرید (آپارتمان مسکونی – ویلا یا املاک تجاری) ، یک تاپو قرمز دریافت خواهید کرد و در صورت خرید یک زمین خالی ، یک سند ابی دریافت خواهید کرد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه