ترجمه متن ترانه گوکهان اوزن بنام آعلاماک سیرایلا Ağlamak Sırayla 2007

Sana bana geri dönmez bu rüya 

به من و به تو دیگه برنمیگرده این رویا

Yana yana kölen olmuştum ya 

با سوز و گداز برده ات شده بودماا !

Artık ağlamam kapandı bak yaram 

دیگه گریه نمیکنم، ببین زخمم خوب شد

Ağlamak sıra sırayla . . .

گریه نوبتی هست ، به نوبت … ????

————

Sözlerin yabancı birini 

حرفات ، یک فرد غریبه را …

hiç aratmıyor

باعث نمیشه آدم دنبالش بگرده

Kalbin mi durdu güzelim 

قلبت آیا ایستاد ای زیبای من ؟

yoksa bana mı atmıyor ?

یا اینکه برای من نمی تپد ؟

Aşk mı gurur mu ? 

این عشقه یا غرور هست ؟

Sende hüküm süren? 

که بر تو حکمفرمایی میکنه؟

Hiç terkeder mi ?

آیا اصلا ترک می کند . . ؟

Kalpten seven !

اونکه از ته دل دوست داره؟ 

Aşk hep adil mı? 

عشق همیشه آیا عادل هست؟

Kanun bilir mi? 

آیا قانون سرش می شود ؟

Söyle gider mi 

بگو ببینم آیا ترک میکند ؟

Kalpten seven?

اونکه از ته دلش عاشقه ؟

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه