ترجمه آهنــگ Ah Benim Canım عایشه گول

Sanki Hala Kullarımda 

انگار هنوز در دستانم 

Duruyor Nefesin  . . . 

نفسش باقی مانده ست

Aşkı Masum Dudaklarında 

در لبهای عشق پاکش …

Arıyor Bu Sesim

این صدام داره میگرده

Bir ömür var sende saklı

یک عمری هست در تو پنهانه

Batmıyor güneşi 

خورشیدش غروب نمیکنه

O ömür ki en derinde

اون عمری که در اعماقش

Yaşatıyordu seni 

به تو زندگی می بخشید

Her sabah o sesi aah 

هر صبح اون صدا رو آااه

Her sabah o sesi 

هر صبح اون صدا رو 

Bekliyordu ne umutla 

با چه امیدی انتظار میکشید

Yok ki başka eşi   

نداره جفت دیگه ای که 

———

Ah benim canım 

اه ای جان من  . . .

Ah diğer yanım 

آه ای نیمه ی دیگرم

Başka dert arama 

سراغ درد دیگه ای نرو

Derman olsun istemiştim

خواسته بودم که درمانم شه 

Şarkılar yarama   

ترانه ها برای زخم من 

Ne garip bir dünyaydı bu 

چه دنیای غریبی بود این

Bir masaldı bana 

یک داستان بود برام

Gül benim canım 

بخند ای جان من 

Gül diğer yanım 

بخند ای نیمه دیگرم

Bu hayaldi sana

این یک رویا بود برای تو

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه