اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

1. ( birinci ) اولین

2 . ( ikinci ) دومین

3 . ( üçüncü ) سومین

4 . ( dördüncü ) چهارمین

5 . ( beşinci ) پنجمین

6 . ( altıncı ) ششمین

7 . ( yedinci ) هفتمین

8 . ( sekizinci ) هشتمین

9 . ( dokuzuncu ) نهمین

10 . ( onuncu ) دهمین

این پست چه قدر برایتان مفید بود؟
[Total: 0 Average: 0]

Related Posts

مقایسه

شروع گفت و گو
1
تماس با ما
درود
جهت مشاوره درباره مهاجرت به ترکیه سوالات خود را اینجا مطرح کنید. در مورد اجاره هیچ فعالیتی نداریم

Enter your keyword