ازمیر در رتبه اول افزایش بهای مسکن جهان

ازمیر در رتبه اول افزایش بهای مسکن جهان

ازمیر در رتبه اول افزایش بهای مسکن جهان

شرکت بین‌المللی مشاوره مسکن نایت فرانک، داده‌های مربوط به افزایش بهای مسکن 150 کشور جهان در سال 2021 را منتشر کرد.

سه شهر بزرگ ازمیر، آنکارا و استانبول از ترکیه نیز در این لیست قرار گرفته‌اند.

شهر ازمیر با افزایش 33.9 درصدی مسکن در جایگاه نخست لیست مذکور قرار دارد.

پس از ازمیر، شهر آنکارا با افزایش 30.3 درصدی و استانبول با افزایش 28.8 درصدی بهای مسکن در رده‌های دوم و چهارم قرار دارند.

این در حالی است میانگین افزایش بهای مسکن جهان در سال گذشته 7.4 درصد بوده است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه