تاریخچه ی پیدایش نام شهر ازمیر

تاریخچه ی پیدایش نام شهر ازمیر

افسانه های مختلفی در رابطه با ریشه کلمه و پیدایش نام شهر ازمیر وجود دارد اما با توجه به اکتشافات تاریخی تنها یکی از این موارد مورد قبول است.

آمازون ها ، جنگجویان زنی بودند که برای حمل آسان تر اسلحه ، پستان سمت راست آنها برداشته می شد. این جنگجویان در قرن پانزدهم قبل از میلاد ، از اطراف شهر میسکایرا ( Miskyra) واقع در شرق دریای سیاه ، به سواحل ملس چای ( Meles Çay  ) و باغ های هالکاپینار ( Halkapınar  ) مهاجرت کردند . این زنان با موها ی بلند و پوست تیره ، جنگجویان ماهر و بی رحمی بودند . از نظر آمازون ها ، مردم بومی به غیر از پذیرفتن و اطاعت از این قوم جدید چاره ی دیگری نداشتند .

در آن زمان در منطقه ی ازمیر امروزی ، قومی به نام Elektdi  زندگی می کردند . مردم منطقه با آمازون های مهاجم وارد جنگ شده و آنها را شکست دادند . پادشاه Elektdi  با رئیس قبیله ی آمازون ها ی مغلوب اسمایرنا ( Smyrna ) ازدواج کرده و نام شهر را به نام همسرش تغییر داد .

این کلمه ، در زبان های مختلف ،  تحت تاثیر لهجه های مختلف  قرار گرفته و به شکل های مشابه مورد استفاده بوده  است  :  زمیرنا ، اسمیرنه ، سمیره ، سیمیره ، لسمیره ، کسیمیره ، سینیروس ، میرینا ، سامورنا ، سیمیرا ، زمیرنا ، زیمیررا ، ایسمیره ، یزمیر .

در لهجه ی ایون قدیم ( İyon ) ، با اضافه شدن حرف  ای ( i  ) به اول کلمات ، نام  این شهر ، ایزمیرنا ( izmirna  )  بوده است . که در نهایت  امروزه کلمه  ازمیر ( izmir  )  به عنوان نام این شهر مورد استفاده قرار می گیرد .

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه