Demet Şener دمت شنر ، از مرگ بازگشت!

دمت به دلیل این که یک خلال دندان در یک لیوان آب ندیده بود  متوجه دردی  شده و به بیمارستان رفت.

خلال دندان پیدا شده در شکم دمت شنر با عمل جراحی اورژانسی برداشته شد.

بعد از مرخص شدن او به خبرنگاران گفت :

“این لیوانی بود که من همیشه از آن استفاده می کردم و در لبه ظرفشویی بود. هنگام نوشیدن بسیار دردناک بود. من از ناحیه معده آسیب دیدم. من می توانم غذا بخورم اما اکنون کمی اذیت شده ام.”

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه