گرفتن اشتراک قبوض آب و گاز و برق در ترکیه

گرفتن اشتراک قبوض آب و گاز و برق در ترکیه

گرفتن اشتراک قبوض آب و گاز و برق در ترکیه

قبوض آب و گاز و برق باید به نام ساکن واحد مورد نظر باشد. در آپارتمان های نرمال همه ی قبوض به نام ساکن بوده ولی در مجتمع ها( site) ممکن است تعدادی از قبوض و یا همه ی آن ها از طرف مدیریت مجتمع تنظیم شود و ساکنین در قبال قبض ارائه شده از طرف مدیریت مسئول باشند.
در صورت خرید و یا اجاره منزل، یکی از مهم ترین کار ها اقدام برای افتتاح اشتراک انرژی ها می باشد.

برای باز کردن اشتراک آب لازم است به اداره آب منطقه سکونت خود ( İLÇE) مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم اقدام به باز کردن اشتراک کنید.
هنگام خرید انشعاب مبلغی به عنوان دپوزیت گرفته می شود که موقع بستن اشتراک به متقاضی پس داده می شود.این مبلغ هم به صورت یک جا و هم به صورت اقساطی بر روی قبض آب قابل پرداخت است.این مبلغ حدود 200 لیر می باشد.
اگر مالک واحد باشید; سند ملک به علاوه مدرک هویتی ( پاسپورت یا کیملیک) و شماره کنتور و اگر مستاجر باشید; اجاره نامه به علاوه کیملیک (پاسپورت قبول نمی شود) و شماره کنتور از طرف اداره آب درخواست خواهد شد.
برای خرید انشعاب گاز نیز به مانند انشعاب آب، با مراجعه به اداره گاز منطقه مورد سکونت خود و ارائه مدارک لازم می توانید اقدام به باز کردن اشتراک کنید.
در افتتاح اشتراک گاز نیز مبلغی به عنوان دپوزیت (به صورت نقد یا اقساط) گرفته می شود که هنگام بستن اشتراک به متقاضی پس داده می شود.این مبلغ حدود 500 تا 600 لیر می باشد.
همانند اشتراک آب، در باز کردن اشتراک گاز نیز از مستاجر اجاره نامه به علاوه کیملیک و شماره کنتور درخواست می شود.
اشتراک برق از طرف چندین شرکت مختلف ارائه می شود.
شما می توانید با ارائه مدارک مورد نیاز اقدام به خرید اشتراک کنید.
درافتتاح اشتراک برق نیز مبلغی به عنوان دپوزیت ( عموما نقدی ) دریافت می شود که موقع بستن اشتراک، به متقاضی پس داده می شود.این مبلغ حدود 250 تا 300 لیر می باشد.
برای بازکردن اشتراک، سند ملک و یا اجاره نامه، مدرک هویتی (پاسپورت و یا کیملیک)، شماره کنتور و داسک مورد نیاز است.
داسک بیمه زلزله ی منزل می باشد که به صورت سالیانه تمدید می شود.
اگر صاحب ملک هستید، قبل از باز کردن اشتراک برق، بیمه داسک را حتما تهیه کنید. و در صورتی که مستاجر هستید، داسک را از مالک واحد خود دریافت کنید.
هنگام فروش و یا تخلیه واحد، می توانید با مراجعه به ادارات و دفاتر مربوطه و ارائه مدارکاقدام به بستن اشتراک و دریافت مبلغ دپوزیت خود بکنید.

بیشتر بخوانید : نحوه پرداخت قبض های آب و برق در تریکه

سوالات خود را در این باره با ما در میان بگذارید و یا جهت کسب اطلاعات در رابطه با خرید ملک در استانبول کلیک نمایید.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه