ڪلمات مربوط به آموزش در زبان ترکی

ڪلمات مربوط به 《آموزش》????????

???? Okul [اُکول]

مدرسه

???? Kütüphane [کوتوپ هانه]

کتابخانه

???? Sınıf [سینیف]

کلاس

⬛️ Kara Tahta [کارا تاهتا]

تخته سیاه

???? Tebeşir [تَبَشیر]

گچ

????‍???? Öğretmen [اُرِتمِن]

معلم

????‍???? Öğretmek [اُرِتمِک]

درس دادن

????‍???? Öğrenci [اُرِنجی]

دانش آموز / دانشجو

???? Takvim [تاکویم]

تقویم

???? Sırt Çantası [سیرت چانتاسی]

کوله پشتی

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه