ڪلمات مربوط به آموزش در زبان ترکی

آموزش ترکی استانبولی

ڪلمات مربوط به 《آموزش》😍👇

🏬 Okul [اُکول]

مدرسه

📚 Kütüphane [کوتوپ هانه]

کتابخانه

📐 Sınıf [سینیف]

کلاس

⬛️ Kara Tahta [کارا تاهتا]

تخته سیاه

🖱 Tebeşir [تَبَشیر]

گچ

👨‍🏫 Öğretmen [اُرِتمِن]

معلم

👩‍🏫 Öğretmek [اُرِتمِک]

درس دادن

👨‍🎓 Öğrenci [اُرِنجی]

دانش آموز / دانشجو

📆 Takvim [تاکویم]

تقویم

🎒 Sırt Çantası [سیرت چانتاسی]

کوله پشتی

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه