کیوانچ تاتلیتوغ دادگاهی شد

کیوانچ تاتلیتوغ دادگاهی شد

کیوانچ تاتلیتو، بازیگر مشهور ترکیه به دلیل فرار از مالیات، دادگاهی شد.

بر اساس اطلاعات درج شده در پرونده تاتلیتو، این بازیگر مشهور بین سال‌های 2012 تا 2013 با استفاده از فاکتورهای جعلی در اسناد تجاری شرکت شخصی‌اش، در پرداخت مالیات تخلف کرده است.

قرار بود پدر این بازیگر مشهور، اردم تاتلیتو به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابد، اما به دلیل استماع توضیحاتش از طرف بازرسان مالیاتی، نیازی به حضور وی نشد.

دادگاه، پرونده کیوانچ تاتلیتو را برای بررسی به کارشناسان دادگستری ارجاع داد./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه