کنتسَل دونوشوم Kentsel Dönüşüm در ترکیه

کنتسَل دونوشوم Kentsel Dönüşüm در ترکیه

کنتسَل دونوشوم (بازسازی شهری و ساخت پروژه‌های جدید در قسمت‌های فرسوده شهر)

اگر برای خرید ملک به کشور ترکیه و خرید ملک در استانبول سفر کرده باشید و یا در این باره تحقیق کرده باشید، احتمال خیلی زیاد این عبارت را بسیار شنیده‌اید.

دولت ترکیه برای نوسازی شهرهای خود و از طرفی تخریب خانه‌هایی که عمر مفید خودرا از دست داده اند، این سیستم را راه‌اندازی کرده است.

در واقع دولت برای جلوگیری از تخریب خانه‌های که عمر مفید خود را از دست داده‌اند و ممکن است براساس بلایای طبیعی آسیب‌های جدی را متحمل شوند، این سیستم را راه‌اندازی کرده است.

در این سیستم، چنین خانه‌هایی توسط دولت خریداری شده و در محل آن‌ها پروژه‌های جدید ایجاد می‌شود.

بسیاری از پروژه‌هایی که در حال ساخت در کشور ترکیه هستند، چنین می‌باشند. دولت برای خرید در این پروژه‌ها، شرایط و امتیازاتی را برای خریداران در نظر می‌گیرد.

پرداخت تنها یک درصد مالیات (KDV) و عدم پرداخت هزینه انتقال سند از جمله این امتیازات می‌باشد.

اما گاهی اوقات دیده می‌شود که در چنین پروژه‌هایی، این امتیازات را بعنوان هدیه از طرف شرکت سازنده اعلام می‌کنند؛ بنابراین به این موضوع نیز باید دقت کنید.

اینکه چه پروژه‌ای در چنین منطقه‌ای ساخته شده است را می‌توانید از خود پروژه بپرسید . . .

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه