هزینه دریافت پاسپورت و گواهینامه ترکیه در سال 2021

هزینه دریافت پاسپورت و گواهینامه ترکیه در سال 2021

قیمت جدید دریافت پاسپورت و گواهینامه رانندگی ترکیه در سال 2021، در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد.

بر این اساس نرخ برخی مالیات‌ها و هزینه‌های اداری این اسناد، 9.11 درصد افزایش یافته است.

طبق خبر منتشر شده، قیمت پاسپورت ترکیه با اعتبار 6 ماه، معادل 227.20 لیر، و پاسپورت یکساله 332.10 لیر تعیین شده است.

همچنین پاسپورت‌های 2 و 3 ساله به ترتیب 542.20 و 770.20 لیر هزینه خواهند داشت.

پاسپورت‌هایی با اعتبار بیش از 3 سال نیز هزینه‌ای معادل 1085.40 لیر دارند.

همچنین گواهینامه‌های پایه الف 272 و پایه ب 820.10 لیر تعیین شده است.

این هزینه‌ها از اول ژانویه 2021 اعمال خواهند شد./ان تی وی

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه