هازال فیلیز کوچوک کوسه با دوست پسر خود آلپ گولر آشتی کرد

هازال فیلیز کوچوک کوسه با دوست پسر خود آلپ گولر آشتی کرد.

کوچوک کوسه ماه گذشته اعلام کرده بود که از دوست پسر خود جدا شده است.

این زوج جوان به مدت 2 سال رابطه عاطفی داشته‌اند.

کوچوک کوسه در دوران جدایی خود گفته بود: دوستان مشترک زیادی با آلپ داریم و احتمال این که ما را در کنار هم ببینید زیاد است.

زوج جوان پس از آشتی، آخر هفته خود را در دل طبیعت گذراندند./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه