مبلغ جریمه های رانندگی 2021 در ترکیه مشخص شد

مبلغ جریمه‌های  رانندگی 2021 در ترکیه مشخص شد

بر اساس تصمیم دولت ترکیه، مبلغ جریمه‌های ترافیکی سال 2021 این کشور 9.11 درصد افزایش قیمت یافت.

بر این اساس جریمه مکالمه با تلفن همراه در حین رانندگی 314 لیر تعیین شد.

همچنین عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودرو 144 لیر جریمه خواهد داشت.

سایر جریمه‌های تعیین شده توسط دولت برای سال 2021 به شرح زیر است:

عدم به همراه داشتن گواهینامه رانندگی و نصب پلاک خودرو در محلی متفاوت: 122 لیر

توقف در محل پارک ممنوع، عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت سواران، عدم رعایت
قوانین توسط عابران پیاده و صدای بلند موزیک ، 144 لیر.

اشغال محل پارک معلولین 288 لیر.

عبور از چراغ قرمز، گذشتن از حد سرعت مجاز تا 30 درصد و عدم معاینه فنی 314 لیر.

رانندگی در حالت مستی و گذشتن از حد سرعت مجاز تا 50 درصد، 1339 لیر./سوزجو

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه