فوت مادر بزرگ کرم بورسین

بازیگر کرم بورسین با انتشار این عکس در پیجش اعلام کرده که مادربزرگش فوت کرده

بازیگر Kerem Bursin مادربزرگش را از دست داد و خبر فوت مادربزرگش را در پیجش اعلام کرد و نوشت: خیلی دوستت دارم. نور به قبرت ببارد(قبرت نورانی باشه).

  هازال کایا: تقدس بخشیدن به مادرانگی را دوست ندارم

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه