فرزند دوم هازال کایا و علی آتای بدنیا آمد

فرزند دوم هازال کایا و علی آتای بدنیا آمد

فرزند دوم هازال کایا و علی آتای بدنیا آمد. هازال که از روز دوشنبه با وجود بارداری در کمپین های کمک به زلزله زدگان حضور داشت، امروز صبح دخترش لیلا ثریا را بدنیا آورد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه