سینم کوبال مادر شد

سینم کوبال مادر شد

فرزند سینم کوبال و کنان ایمیرزالی اوغلو، زوج بازیگر محبوب ترکیه، به دنیا آمد.

سینم کوبال شب گذشته در یک بیمارستان خصوصی و با روش زایمان در آب، دختر خود را به دنیا آورد.

زوج بازیگر، یک طبقه کامل از بیمارستانی که دخترشان در آن به دنیا آمد را به صورت اختصاصی رزرو کردند.

تنها افرادی که اجازه ورود به این طبقه را داشتند، پزشک و پرستاران بیمارستان بودند.

ایمیرزالی اوغلو،همچنین برای میهمانان و اعضای خانواده، 5 اتاق مجزا در بیمارستان گرفت.

سینم کوبال و کنان ایمیرزالی اوغلو، نام دخترشان را «لالین» گذاشتند./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه