سقط شدن بچه ایمانه اِلبانی همسر مورات ییلدیریم

ایمانه اِلبانی (همسر مورات ییلدیریم ) که باردار بود متاسفانه بچش سقط شده ، این زوج که این روزها روحیه ی خوبی ندارن ، برای اینکه روحیه شون بهتر بشه برای گذروندن تعطیلات به بدروم رفتن 

(گفته میشه ایمانه البانی این پنجمین باره که بچش (در شکم مادر) سقط میشه )

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه