درخواست ازدواج جم بِلوی از زهرا ییلماز

دیشب جم بِلوی تو تولد دوست دخترش زهرا ییلماز بهش درخواست ازدواج داد

درخواست ازدواج جم بِلوی از زهرا ییلماز
درخواست ازدواج جم بِلوی از زهرا ییلماز
درخواست ازدواج جم بِلوی از زهرا ییلماز

لوی پیشنهاد ازدواج رمانتیک خود را در روز تولد دوست‌دخترش مطرح کرد.

این خواننده جوان قبل از سوار شدن به کشتی که قرار بود جشن تولد دوست دخترش در آن برگزار شود، به وی پیشنهاد ازدواج داد.

وی تصاویر این پیشنهاد رمانتیک و لحظه دادن حلقه نامزدی را در حساب کاربری خود منتشر کرد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه