خداحافظی حادیثه و ممورات بوز از اوسس ترکیه؟

آجون الیجالی در مصاحبه ی اخیرش گفته ؛

جدایی حادثه و مراد بوز از مسابقه «o ses türkiye»

آجون ایلیجالی، صاحب شبکه تی وی 8 ترکیه، چندی پیش از تغییرات جدید در داوران مسابقه مشهور «o ses türkiye» خبر داده بود.

ایلیجالی گفته بود: تمام داوران مسابقه‌ام را دوست دارم و همه‌شان با ارزش هستند. اما بینندگان تغییرات را دوست دارند.

پس از این صحبت‌های ایلیجالی، مراد بوز و حادثه با انتشار تصاویری از صحنه مسابقه، خبر جداییشان را قوت بخشیدند.

گفتنی است حادثه و مراد بوز، قدیمی‌ترین داوران این مسابقه هستند./حیات

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه