حادیثه و دوست پسرش کاآن ییلدیریم

 کاآن ییلدیریم و دوست دخترش حادیثه 
عکسی که کاآن یلدیریم برای اولین بار با دوست دخترش حادیثه در پیجش منتشر کرد

حادیثه و دوست پسرش کاآن ییلدیریم
حادیثه و دوست پسرش کاآن ییلدیریم

اولین عکسی که کان ییلدیریم از خودش و دوست دخترش حادیثه به اشتراک گذاشت و رابطشونو علنی کرد

حادثه، خواننده مشهور ترکیه و دوست پسر بازیگرش کان ییلدیریم تصمیم به ازدواج گرفتند.

حادثه، خواننده مشهور ترکیه و دوست پسر بازیگرش کان ییلدیریم تصمیم به ازدواج گرفتند.
حادثه، خواننده مشهور ترکیه و دوست پسر بازیگرش کان ییلدیریم تصمیم به ازدواج گرفتند.

این زوج مشهور قرار است تابستان سال آینده با یکدیگر ازدواج کنند.

حادثه و کان از ماه ژانویه وارد رابطه عاطفی شدند و تصاویر مربوط به این عشق را از ماه ژوئن در حساب‌های کاربری‌شان منتشر کردند.

زوج مشهور با گرفتن اجازه از خانواده‌هایشان، تصمیم به ازدواج گرفتند.

حادثه و کان ییلدیریم در حال حاضر برای ادامه زندگی مشترکشان در حال جست‌وجو برای خرید خانه‌ای در منطقه گوکتورک استانبول هستند./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه