جریمه 1900 لیری برای کشتن سگ

جریمه 1900 لیری برای کشتن سگ

دو نفر از ساکنان چاناک کاله استانبول، با خوراندن غذای مسموم به 16 سگ، سبب کشته شدن آنها شدند.

مدیریت شعبه چاناک کاله نهاد حفاظت از پارک‌ها و محیط زیست ترکیه، این دو نفر را محکوم به پرداخت جریمه نقدی کرد.

قاتلین سگ‌ها، محکوم به پرداخت هزار و 902 لیر به ازای هر سگ شدند.

گفتنی برخی از سگ‌های کشته شده توسط این دو قاتل، خانگی و دارای صاحب بوده‌‌اند./جمهوریت

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه