جان یامان در کلوپ شبانه خوابید

جان یامان در کلوپ شبانه خوابید

جان یامان، بازیگر مشهور ترکیه هنگام تلاش برای فرار از خبرنگاران، در یک کلوپ شبانه به خواب رفت.

این چهره شناخته شده که به همراه دوست دخترش در حال خوش‌گذرانی در یک کلوپ شبانه بود، متوجه حضور خبرنگاران در ورودی مکان مذکور شد.

یامان ابتدا دوست دخترش را به صورت جداگانه به خارج از کلوپ فرستاد.

وی که در داخل کلوپ، منتظر رفتن خبرنگاران بود، به خواب رفت.

بازیگر مشهور که تا صبح در کلوپ خوابیده بود، پس از بیدار شدن با کشتی به خانه‌اش رفت./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه