تنگ ترین کوچه استانبول

تنگ ترین کوچه استانبول

تنگ‌ترین کوچه استانبول

در حالی که برخی از کوچه‌های استانبول، از اهمیت تاریخی برخوردار هستند، برخی دیگر از این کوچه‌ها با ساختار غیرعادی‌شان معروف شده‌اند.

کوچه آلایلی واقع در منطقه بشیکتاش استانبول، به عنوان تنگ‌ترین کوچه این شهر شناخته می‌شود.

این کوچه 89 سانتی‌متری به قدری باریک است که دو نفر در آن واحد نمی‌توانند از آن عبور کنند.

ویژگی منحصر به‌فرد این کوچه به قدری برای عابران جذاب است که خیلی‌ها در داخل آن عکاسی می‌کنند.

هرچند شنیده‌ها حاکی از این است که کوچه‌های تنگ‌تر از این کوچه نیز در استانبول وجود دارد، اما کوچه آلایلی، به عنوان تنگ‌ترین کوچه ثبت شده در استانبول شهرت دارد.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه