ترجمه متن ترانه Yikilsin Dunya Nur Cennet

İki lafımdan birtanesi sensin
از دو کلام و صحبت من یکیش تو هستی

Seviyorum seni aşkım Sen bilmezsin
دوستت دارم تو رو ای عشقم تو نمی دونی

Sevmiyorsan beni git gözüm görmesin
اگه دوستم نداری برو تا چشمم تو را نبینه

Seni sevdiğimi unut kimse bilmesin.
اینکه دوستت دارم رو فراموش کن کسی ندونه
——————-
Yıkılsın dünya koymazki bana
بزار دنیا ویران بشه جلوی من رو نمی گیره

Ölüm olsada sonunda …..
اگر که حتی در پایانش مرگ هم باشه …

Sensiz mi? asla doymadım ki sana
بی تو ؟ من اصلا از تو سیر نشده ام که

Ölümse ölüm olsun, senin yolunda.
اگر در راه تو مرگ هست بزار تا که بمیرم

لغــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?İki [ایکی]
?دو
?Aşk+ım [آشکیم]
?عشق+م
?Git [گیت]
?برو
?Unut [اونوت]
?فراموش کن
?Dünya [دونیا]
?دنیا
?Ölüm [اُلوم]
?مرگ
?Son [سُن]
?آخر، پایان
?Asla [آسلا]
?اصلا
?Yol+un [یُلون]
?راه+ت

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه