ترجمه متن ترانه Seni Yüzünden بورای

Döner Başım Tüter Gecenin Dumanı
سرم گیج میره ، دود شب دود میکنه

Aklım Eskisinden Bulanık
فکرم از قدیم به هم ریخته است

Bakıp Resmine Kurarım Hayalini
عکستو رها کرده و رویای تو را می بافم

Söyle Sana Nasıl Doyarım
بگو چطور از تو سیر می شوم

Yanına Konarım Kuş Olup
کنارت میشینم پرنده میشم

Yolum Yokuş Olur Canımı Veririm
راهم سربالا میشه جانم را می دهم

Her Yolu Denedim Tutamam Çenemi
هر راهی را تست کردم چونمو نمیتونم بگیرم

Bir Tek İsmin Aydınlatır Gecemi
تنها اسم تو شب من را روشن می کند . . .
—————
Yollar Uzak Geçit Yok
راه ها دور هستند گذری نیست

Gelemem Ben Gelemem Ben
نمی تونم بیام من ، نمی تونم بیام من

Kapandım Dört Duvara
در چهار دیواری محاصره شدم

Yasakları Delemem Ben
ممنوعیت ها را نمیتوانم سوراخ کنم من

Kaybolur İzlerin Ah . . .
ردپاهایت محو می شوند آااه
Ben Yüzünü Göremezsem
اگه من روی تو را نتونم ببینم
Nefessiz Kaldım İstanbul
بی نفس ماندم ای استانبول
Senin Yüzünden (2x) Ah
به خاطر تو ( ۲ بار ) آاااه
Bilmiyorlar Bilmiyorlar Ah
نمی دانند نمی دانند آااه
————-
Şu Kara Gecelere Bitik Hecelere
به این شبهای سیاه، به هجاهای نابود شده

Yeminim Var Yeminim Var
قسم هایی خورده ام قسم هایی خورده ام

Kimselere Sormam Olmaz
از هیچ کسی نمی پرسم امکان ندارد

Güneş İnan Doğmaz Yoksan
باور کن تو نیستی خورشید طلوع نمی کند

Tabi Nefes Alamam Sensiz
طبیعتا بدون تو نمی تونم نفس بکشم

Nasıl Heder Olmuşsam
هر جور که هدر شده باشم
Aşkların En Çilelisi
دیوانه وارترین ِ عشق ها
Beni Bulmuş Çoktan
من رو خیلی وقته پیدا کرده
————-
Hem Ellerim Bağlı Hem Kolum
هم دستانم بسته هست هم بازووانم

Ne Tadım Kaldı Ne Tuzum
هیچ شور و اشتیاقی برایم باقی نماند

Kırık Bir Cam Gibi Tuz Buzum
احوالاتم همانند یک شیشه شکسته ست

Ah Senin Yüzünden Senin Yüzünden
آه به خاطر توست به خاطر توست

Bilmiyorlar Bilmiyorlar Ah
اونها نمی دانند نمی دانند آااه

لغــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?Duman [دومان]
?دود
?Bulanık [بولانیک]
?تیره/کدر
?Söyle [سُیله]
?بگو
?Kuş [کوش]
?پرنده
?Yokuş [یُکوش]
?سربالایی
?Çene+m+i [چَنَمی]
?چونه+ام+را
?Geçit [گِچیت]
?گذر
?Dört duvar [دُرت دووار]
?چهار دیواری
?Yasak+lar+ı [یاساکلاری]
?ممنوعیت+ها+را
?İz+ler+in [ایزلِرین]
?ردپا+ها+یت
?Bitik [بیتیک]
?به انتها رسیده
?Yemin [یِمین]
?قسم
?İnan [اینان]
?باور کن
?Bağlı [باعلی]
?بسته
?Kırık [کیریک]
?شکسته
?Cam [جام]
?شیشه

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه