ترجمه متن ترانه Bu Nasıl Veda İlyas_Yalçıntaş

ترجمه متن ترانه Bu Nasıl Veda İlyas_Yalçıntaş

 

İnanmak, İnanmak İstiyorum Sana
دلم میخواد باور کنم تورو

Anlatsana Her Şeyi Baştan
همه چیزو از اول تعریف کن

Bir Daha Çok Sevsen De Gitmelisin
اگر بازم خیلی عاشق شدی بازم باید بری

Öyle Mi? Bence Sen Yalancının Birisin
اینطوریه؟ بنظرم تو یه دروغگویی

Çok Sevsen De Gitmelisin
اگر خیلی عاشق شی هم باید بری

Öyle Mi? Bence Sen Yalancının Birisin
اینطوره؟ بنظر من تو دروغگویی
———‐—–
Söylesene Sevdam
کاش بگویی عشق من
Bu Nasıl, Bu Nasıl Veda?
این چجور وداعی هست؟
Bu Nasıl Yalan?
این چجور دروغی هست؟
Sen Kaçıncı Yalancı,
تو چندمین دروغگویی هستی
Ömrümden Çalan?
که از عمر من دزدی میکنی ؟

 

لغــات مــهم آهـنگ رو یاد بگیرید ??

?İnanmak [اینانماک]
?باور کردن
?Baştan [باشتان]
?از اول
?Bir daha [بیر داها]
?بار دیگر
?Bence [بَنجه]
?بنظرم
?Çok [چُک]
?زیاد
?Sevda+m [سِودام]
?عشق+م
?Nasıl [ناسیل]
?چطور
?Veda [وِدا]
?وداع، خداحافظی
?Yalan [یالان]
?دروغ
?Kaçıncı [کاچینجی]
?چندمین
?Yalancı [یالانجی]
?دروغگو
?Ömrüm+den [عُمرومدَن]
?از+عمرم

  ترجمه متن ترانه بورای Aşk Mı Lazım

به بحث وارد شوید

One thought on “ترجمه متن ترانه Bu Nasıl Veda İlyas_Yalçıntaş”

مقایسه آگهی ها

مقایسه