ترجمه متن ترانه ناهیده باباشلی Anlasana Nahide_Babashli

ترجمه متن ترانه ناهیده باباشلی Anlasana Nahide_Babashli

Kendimi esir aldım . . .
خودم را اسیر و گرفتار کردم . . .

Çalmadı yine telefonlar
باز هم زنگ تلفنها به صدا در نیومد

Alışırım sanmıştım . . .
فکر میکردم که عادت میکنم . . .

Yüreğimde sancım var
در دلم دردی وجود داره
——————————–
Gel etme nazlı güneş
بیا و نکن ای خورشید نازنین من

Sensin gönlüme eş
تو هستی برای دل من جفت
—————
Beni biraz anlasana
چی میشه منو کمی درک کنی

Ölürüm aşkına yar
دارم میمیرم از عشقت ای یار

Ölürüm diyar diyar
میمیرم دیار به دیار ( در هر کجا )

Beni biraz anlasana
چی میشه کمی منو درک کنی

Oooooof sarıl bana . . .
اووووف در آغوشم بگیر . . .

Beni biraz anlasana
کاش کمی من رو درک کنی

?Esir [اِسیر]
?اسیر
?Yine [یینه]
?باز، دوباره
?Telefon [تِلِفُن]
?تلفن
?Sancı [سانجی]
?درد
?Nazlı [نازلی]
?نازنین
?Güneş [گونِش]
?خورشید
?Gönül [گُنول]
?دل
?Biraz [بیراز]
?اندکی
?Aşkına [آشکینا]
?به عشقت
?Sarıl [ساریل]
?بپیچ ، بغل کن

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه