ترجمه آهنــگ :Sevdim از امراه

آهنــگ : (1995) Sevdim
خوانـنـده : Emrah

Sevdim sevdim vallah
دوست داشتم، دوست داشتم والله

Ben sevdim aşık oldum
من دوست داشتم و عاشق شدم

Derdi kederi buldum
درد و غم رو پیدا کردم

Vallahi mutsuz oldum
والله بدبخت شدم

Sevdim yandım vallah
دوست داشتم و سوختم والله
——————
Sevdim sevdim vallah
دوست داشتم دوست داشتم والله

Sevdim yandım vallah
دوست داشتم و سوختم والله

Sevdim diye aşk yerine
دوست داشتم و به جای عشق…

Derdi kederi buldum
درد و غم رو پیدا کردم

Oh olsun
حقت هست

İstemeden bu başıma
بدون اینکه بخوام به سرم …

büyük belayı sardım
این بلای بزرگ رو آوردم

Suç sende
تقصیر توعه

Bilseydim, sevmezdim
اگه میدونستم دوست نمی داشتم…

Aşkı bilmeyen yari
یاری رو که عشق نمیفهمه
—————–
Sevdim sevdim vallah
دوست داشتم دوست داشتم والله

Sevdim yandım vallah
دوست داشتم و سوختم والله
————————————
Çok sevdim suçlu benim
خیلی (بیش از حد) دوست داشتم مقصر منم

Size yemin ederim
(حاضرم) براتون قسم بخورم

Artık aşk yok sevmek yok
که دیگه عشقی نیست دوست داشتنی نیست

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه