ترجمه آهنــگ Dertli Dertli “اسماعیل‌ یاکا” به‌ نام “درتلی درتلی

Umutlarımız çoktan öldü 

امیدهایمان خیلی وقته که مرده

Gözlerimiz sanki kan gölü 

چشم هایمان انگار دریای خونه

——-

Biz de böyle hep dertli dertli 

ما هم اینگونه همیشه پر از دردیم ..????

Yanar ağlarız aah (oof oof)

میسوزیمو گریه میکنیم آااه(اوف اوف)

Tutuşmuşuz duman duman 

شعله ور شده ایم همراه با دود و دم 

Çekeriz oooof ooooof 

و درد و رنج می کشیم اوووووف …

——-

Yak ta beni öleyim 

بسوزون من رو تا بمیرم 

Vur da ben can vereyim 

بزن تا که من جان بدهم

Çok mu şey istedim 

چیز خیلی زیادی خواستم؟

Bırakıldık öyle 

که به آن شکل رها شدیم ..!

——-

Ne haldeyiz 

در چه حالی هستیم 

kimse sormaz ki 

کسی نمی پرسد که 

Çektiğimiz acılar 

دردایی که کشیدیم

dayanılmaz ki 

غیرقابل تحمل اند

Yıkıldı dünyamız 

دنیامون ویران شد

yıkıldı hayallerimiz 

خیالاتمون ویران شد

Beterin beteriyiz 

در بدترین وضعیتیم

Bundan daha acısı 

از این تلخ تر و بدتر

olmaz ki 

امکان نداره که !

Kalbimizi çaldılar 

قلبمون رو دزدیدند

Birer birer yok oldular 

یک به یک نیست شدن

Kimsesiz bıraktılar 

بی کس و تنها رها کردن

Ya biz ya biz Ya bize 

اما ما اما ما ، اخه برا ما…

ağlamaktan başka 

به غیر از گریه کردن

ne kaldı ki

چه چیز دیگه ای ماند؟

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه