بیمه زلزله یا داسک DASK در ترکیه چیست

بیمه زلزله یا داسک DASK در ترکیه چیست

١.منظور از بیمه زلزله چیست؟
این بیمه در ترکیه برای انواع املاک و مستغلات یک بیمه اجباری است که شامل خساراتی است که می تواند بعد از زلزله ساختمان را تحت تأثیر قرار دهد.

۲. هدف از بیمه اجباری در ترکیه چیست؟
• برای تأمین هزینه های ترمیم خسارت وارده به ملک در صورت زلزله.
• کلیه مسکن ها را در برابر زلزله بیمه ميکند.
• مشارکت در تحمل خسارات مادی که ممکن است شهروند علاوه بر کاهش بار متحمل شده در نتیجه زمین لرزه متحمل شود.

۳.بیمه زلزله را از کجا پرداخت کنم؟
این “بیمه حوادث” است که به DASK معروف است و توسط وزارت دارایی ترکیه نظارت می شود.

۴.چه کسی بیمه زلزله را در ترکیه پرداخت می کند؟
صاحب ملک مسئول پرداخت بیمه زلزله است.

۵. بیمه زلزله برای چه کاری اجباری میباشد؟
 برای بدست آوردن خدمات برق ، آب ، گاز در ترکیه

این خدمات تنها پس از پرداخت بیمه زلزله در ترکیه قابل دریافت است

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه