برنامه جدید سیبل جان آهنگها ما را می خوانند Şarkılar Bizi Söyler

برنامه جدید سیبل جان آهنگها ما را می خوانند Şarkılar Bizi Söyler یا ترانه‌ها ما را می‌خوانند با اجرای سیبل جان و هاکان آلتون

نام های برجسته موسیقی ترکیه سیبل جان ، هاکان آلتون و حوسنو شنلندیریجی برای اولین بار در برنامه برنامه آهنگها ما را می خوانند Şarkılar Bizi Söyler شارکیلار بیزی سویلر با یکدیگر دیدار می کنند. 

برنامه جدید موسیقی و سرگرمی آهنگها ما را می خوانند Şarkılar Bizi Söyler
برنامه جدید موسیقی و سرگرمی آهنگها ما را می خوانند Şarkılar Bizi Söyler

برنامه جدید موسیقی و سرگرمی آهنگها ما را می خوانند Şarkılar Bizi Söyler ، در تاریخ 25 فوریه 2021 با مخاطبان خود در شبکه کانال D ترکیه دیدار خواهد کرد .

ساعت پخش این برنامه 5 شنبه ها 8 شب به وقت ترکیه از کانال دی ترکیه

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه