اولین عکس پسر گوکهان تپه در اینستاگرام

اولین عکس پسر خواننده مشهور در اینستاگرام

گوکهان تپه، خواننده مشهور ترکیه برای اولین بار عکس پسرش را در اینستاگرام منتشر کرد.

تپه که سه سال پیش با آیلین اوزر ازدواج کرده بود، حالا صاحب فرزندی 6 ماهه است.

خواننده مشهور نام دنیزهان را برای پسرش انتخاب کرده.

وی پس از 6 ماه از تولد پسرش، برای اولین بار عکس دنیزهان را در اینستاگرام منتشر کرد./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه